Výstavba FTTX sítí

Naše společnost se dlouhodobě zabývá výstavbou FTTX sítí. Jedná se zejména o instalaci mikrotrubiček a mikrokabelů . Výhodou systému mikrotrubičkování jsou větší kapacitní možnosti využití jedné HDPE chráničky s ohledem na lepší variabilitu a flexibilitu při budování nových přípojných bodů. Do jedné HDPE chráničky je možno instalovat kombinace různých průměrů mikrotrubiček např. 5x10mm nebo 3x10+4x7mm Tyto trubičky lze rovněž instalovat ke stávajícímu kabelu. Trubičky lze snadno přes dělící spojky odbočovat až ke koncovým bodům a skrze průchodky vést uvnitř budov až k „end“ boxům.